Área de Vicepresidencia, Xestión Territorial, Cooperación e Asistencia aos Concellos, e Medio Ambiente


A área de Xestión Territorial inclúe as delegacións específicas de Vías e Obras e Parque Móbil, un dos departamentos que conta con máis persoal e orzamento da Deputación de Lugo xa que a rede viaria da Deputación é a máis extensa de España, ao superar os 4.200 quilómetros de estradas.


A área de Cooperación e Asistencia aos 67 concellos lucenses desenvolve políticas para a fixación de poboación no rural. Dentro desta área tamén se inclúen os asuntos relacionados co medio ambiente.


O responsable desta área é José Tomé Roca.