Darío Campos

Darío Campos

PSdeG-PSOE


Darío Campos Conde naceu o 11 de outubro de 1965 en Vilaoudriz, no concello da Pontenova. Está casado e ten 3 fillos.

É licenciado en Veterinaria. Estudiou no Campus de Lugo, formando parte da primeira promoción de Veterinaria da facultade lucense, a do ano 1984. Traballou a tempo completo como autónomo, facendo clínica veterinaria e prestando servizo a gandeiros da provincia, ata implicarse na esfera política.

Fíxoo no 2006 cando, tras máis dunha década na que o PSdeG-PSOE non tivo representación na Pontenova, decidiu afiliarse a esta formación e formar un equipo socialista neste concello “coa única intención de axudar á xente”.

Nas eleccións municipais de 2007, encabezou a lista do PSdeG-PSOE na Pontenova. A súa estrea en política foi un éxito, posto que Campos Conde converteuse en alcalde da Pontenova logo de que o seu renovado equipo socialista gañase, por maioría absoluta, os primeiros comicios aos que concorrían.

Dende entón, Campos Conde revalidou a ampla confianza dos seus veciños eleccións tras eleccións, posto que gañou as citas municipais coas urnas de 2011 e 2015. Neste último ano incluso mellorou os seus resultados tras alcanzar o 60% dos votos. Fixo da Pontenova un bastión do PSOE con tres maiorías absolutas consecutivas, que fixeron del un recoñecido alcalde na Mariña.
 


COMPETENCIAS

O Presidente da Deputación é cabeza da Corporación e ostenta as atribucións que lle confire a normativa vixente, especialmente polo disposto no artigo 34 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local. Algunhas das funcións máis destacadas do Presidente son:

  • Dirixir o goberno e a administración da provincia.
  • Representar á Deputación
  • Convocar e presidir as sesións do Pleno e decidir os empates con voto de calidade
  • Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras cuxa titularidade ou exercicio corresponde á Deputación,
  • O desenvolvemento da xestión económica de acordo co Orzamento aprobado
  • Aprobar a oferta de emprego público de acordo co Orzamento e o cadro de persoal aprobado polo Pleno e para os concursos de provisión de postos de traballo e para os concursos de provisión de postos de traballo e distribuír as retribucións complementarias que non sexan fixas e periódicas
  • Desempeñar a xefatura superior de persoal e acordar nomeamentos e sancións
  • O exercicio das accións xudiciais e administrativas e a defensa da Deputación nas materias da súa competencia, etc.

E todas aquelas que expresamente lle atribúa a lexislación vixente el que non estean expresamente atribuídas a outros órganos.

Corresponde tamén ao Presidente o nomeamento do/s Vicepresidente/s.

Deputado Provincial polo Partido Xudicial de Mondoñedo.PATRIMONIO

PATRIMONIO

COMPETENCIAS

AXENDA INSTITUCIONAL

CONTACTO

CONTACTO