A Deputación de Lugo asina un protocolo co Consello de Contas para a prevención da corrupción

convenio anticorrupción
Campos Conde asinou este convenio nun acto no que tamén participaron representantes das outras 3 Deputación Galegas no que acordaron promover máis medidas de prevención de corrupción e impulsar mecanismos de autorregulación, control e seguimento dos plans de prevención de riscos da corrupción

O Presidente, Darío Campos Conde, asinou este martes un protocolo de colaboración co Consello de Contas para a prevención da corrupción no ámbito do sector público local. Fíxoo nun acto no que tamén participaron representantes das outras 3 Deputacións Galegas: o Presidente da Deputación de A Coruña, Valentín González Formoso; o Vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Luís Fernández Fernández, e o Deputado de Economía, Facenda e Réxime Interior e Cooperación Municipal da Deputación de Pontevedra, Carlos López Font.

Trátase dun documento co que ditas administracións buscan seguir traballando en materia de prevención de corrupción a través da promoción de instrumentos de colaboración cos órganos da Administración autonómica con competencias en materia de transparencia, co obxecto de promover mecanismos de autorregulación na implantación, control e seguimento dos plans de prevención de riscos da corrupción no sector público autonómico e local de Galicia.

Deste xeito, as catro Deputacións impulsarán máis políticas de integridade e de prevención da corrupción como elementos estratéxicos para unha xestión pública responsable das corporacións locais galegas, para dar resposta á crecente preocupación social pola corrupción e co convencemento de que a transparencia na xestión é unha necesidade para reforzar a eficiencia das Administracións.

O protocolo ten por obxecto a colaboración das institucións nos seguintes ámbitos de actuación:

1. Promoción de políticas de integridade. As institucións asinantes comprométense a colaborar na propagación dunha cultura da transparencia e comportamento ético nos sectores público e privado así como na difusión de conceptos esenciais en materia de control interno, administración de riscos e fomento da integridade institucional.

2. Fomento de instrumentos de prevención de riscos de corrupción. As institucións asinantes fomentarán que tódalas entidades que integran o sector público local establezan políticas de prevención de riscos de corrupción e conten cun plan estratéxico que oriente os esforzos das entidades cara a consecución dos seus obxectivos de xestión e ao cumprimento normativo, así como cun plan de prevención da corrupción que permita a identificación e valoración dos riscos asociados aos obxectivos anteriores, e o establecemento de medidas correctivas para o seu tratamento.

3. Avaliación dos sistemas de prevención. O Consello de Contas elaborará un diagnóstico do estado e situación dos sistemas de control interno e de prevención de riscos de corrupción das Deputacións provinciais que prestarán a súa colaboración achegando tódolos medios e a información necesaria que requira a execución deste traballo.

4. Elaboración de modelos tipo de plans de prevención. O Consello de Contas elaborará modelos tipo de plans de prevención, que estarán a disposición das entidades locais, e desenvolverá actuacións de acompañamento na implantación dos plans de prevención de riscos da corrupción.

5. Formación dos empregados públicos en materia de prevención da corrupción. As entidades asinantes establecerán unha canle de información mutua neste ámbito e, se é o caso, organizarán conxuntamente actividades formativas que permitan aos servidores públicos a adquisición de coñecementos nos ámbitos da ética, a integridade pública e o control da corrupción.