Área do Medio Rural e do Mar, Mocidade


O sector primario é un dos piares da economía da provincia lucense. 


A responsable desta área é Mónica Freire Rancaño