Menu toggle
Deportes

Prazo de presentación de solictudes: 15 días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publicación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP Núm. 046 – sábado, 23 de febreiro de 2019), polo tanto Remata o 15 de marzo de 2019.

 1. Anexo I eventos (pdf)
 2. Anexo II eventos (pdf)
 3. Anexo III eventos (pdf)
 4. Anexo IV eventos (pdf)
 5. Anexo V eventos (pdf)
 6. Anexo VI eventos (pdf)
 7. Anexo VII eventos (pdf)

Anexos para eventos en word

 1. Anexo I eventos (word).
 2. Anexo II eventos (word)
 3. Anexo III eventos (word)
 4. Anexo IV eventos (word)
 5. Anexo V eventos  (word)
 6. Anexo VII eventos (word)

Anexos para concorrencia competitiva en pdf

 1. Anexo I (pdf)
 2. Anexo II (pdf)
 3. Anexo III (pdf)
 4. Anexo IV (pdf)
 5. Anexo V (pdf)
 6. Anexo VI (pdf)
 7. Anexo VII (pdf)

Anexos para concorrencia competitiva en word

 1. Anexo I (word)
 2. Anexo II (word)
 3. Anexo III (word)
 4. Anexo IV (word)
 5. Anexo V (word)
 6. Anexo VI (word)
 7. Anexo VII (word)

 

O prazo de xustificación remata o día 31 de Marzo de 2020

Axenda Deportes e Mocidade