Menu toggle
Emprego

 

A formación profesional para o emprego conforma un dos plans mais destacados das políticas activas de emprego coma medida de mellora de empregabilidade das persoas desempregadas dentro da estratexia europea de emprego.

As iniciativas de formación  profesional para o emprego diríxense á adquisición, mellora e actualización permanente das competencias e cualificacións profesionais, favorecendo a formación ao longo de toda a vida da poboación activa, conxugando as necesidades das persoas, das empresas, dos territorios e dos sectores produtivos.

Neste marco, a oferta formativa para traballadores desempregados ten por obxecto ofrecerlles unha formación que atenda aos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas, ás necesidades de adaptación aos cambios no sistema produtivo e ás posibilidades de promoción profesional e desenvolvemento persoal dos traballadores, de xeito que os capacite para o desempeño cualificado das distintas profesións e lles permita mellorar a súa empregabilidade.

 

Axenda emprego