Área de Recursos Sostibles


Esta área de nova creación está centrada na xestión e o impulso do Centro de Recría, da finca Gayoso Castro e da finca do Pazo de Tor, de xeito que estes importantes recursos da Deputación reciben un tratamento singularizado co fin de convertelos nun referente e nun elemento tractor para o sector primario de Lugo.


O responsable desta área é Roberto Fernández Rico.