Área de Participación Cidadá


Fortalecer a comunicación directa cos veciños e veciñas da provincia é o obxectivo desta área de Goberno, que impulsa accións de participación para establecer unha relación bidireccional Deputación-veciñanza, veciñanza-Deputación, dentro do compromiso do Goberno pola transparencia e o bo Goberno.

O responsable desta área é Iván Castro Díaz