COBRANZAS 2019

  • Taxas e Prezos Públicos

Anuncio e Edicto:

  • A Pontenova e Baralla

BOP nº 21, de 25 de xaneiro de 2019

  • O Páramo, Pol, Trabada e Navia de Suarna

BOP nº 36, de 12 de febreiro de 2019

  • A Pontenova, Baralla, O Valadouro, Paradela

BOP nº 67, de 22 de marzo de 2019

  • Monterroso, O Saviñao, O Vicedo, Carballedo, Palas de Rei, Sober, Navia de Suarna, Folgoso do Courel, Antas de Ulla, Muras, A Pobra do Brollón

BOP nº 91, de 22 de abril de 2019

  • Baralla, A Pontenova, O Páramo, Navia de Suarna e Pol

BOP nº 122, de 30 de mayo de 2019

  • IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)

BOP nº 87, de 15 de abril de 2019

  • IBI (Imposto sobre Bens Inmobles)

Primeiro prazo de adeudos- domiciliación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles- naturaleza urbana

  • Burela y Foz

BOP nº124, de 1 de xuño de 2019

  • IAE (Imposto sobre Actividades Económicas)

 

Axenda recadación