COBRANZAS 2019

  • Taxas e Prezos Públicos

Anuncio e Edicto:

A Pontenova e Baralla

BOP nº 21, de 25 de xaneiro de 2019

O Páramo, Pol, Trabada e Navia de Suarna

BOP nº 36, de 12 de febreiro de 2019

  • IVTM (Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)
  • IBI (Imposto sobre Bens Inmobles)
  • IAE (Imposto sobre Actividades Económicas)

Axenda recadación