PROXECTOS REALIZADOS POLOS ALUMNOS DO CENTRO DE FORMACIÓN DE AUDIOVISUAIS

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN

>

CURTAMETRAXES

CONVERSAS DO AUDIOVISUAL

VIDEOCLIPS

PROMOCIONAIS

REPORTAXES

ENTREVISTAS

VIDEOPOEMAS

SECUENCIAS

TEATRO

COLABORACIÓNS INTERCENTROS