Xaneiro-marzo | Marzo-maio | Maio-agosto | Agosto (do 10 ao 27) | Agosto-outubro | Novembro-decembro