Área de Cultura, Patrimonio Histórico Artístico e Normalización Lingüistica


Esta área ofrece actividades e iniciativas encamiñadas a defender as tradicións propias, a cultura e a lingua. Forma parte da mesma a Rede Museística Provincial. 


A responsable desta área é a Deputada provincial, Iría Castro Fernández