Menu toggle
Economía
economia

 

Manter a provincia cunhas contas saneadas e equilibradas, mellorar  a rendabilidade dos procesos, e racionalizar e reducir o gasto, tanto da Deputación coma dos concellos da provincia, simplificando a súa estrutura para gañar eficacia e eficiencia son algúns dos obxectivos desta área de traballo.

Axenda Economía