portada galego

portada 2

Ampliación dun edificio en Campo do Castelo, Lugo (1959). Arquitecto: Ruperto Sánchez Núñez.