A continuación pode consultar o Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos que xestiona a Deputación de Lugo no eido do Turismo.
Pode consultar información, de carácter máis xeral, relacionada sobre as subvencións na páxina principal de subvencións. 

PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2019


Modelos de xustificación de Turismo    

 1. Modelo de solicitude do abono
 2. Memoria de actuación xustificativa
 3. Anexo X: Relación clasificada de gastos e certificado de secretaría |  Relación clasificada de gastos e certificado de secretaría (con fondos propios)
 4. Anexo XI: Modelo de declaración responsable

 

PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2018


Modelos de xustificación de Turismo    

 1. Modelo de solicitude do abono
 2. Memoria de actuación xustificativa
 3. Anexo X: Relación clasificada de gastos e certificado de secretaría
 4. Anexo XI: Modelo de declaración responsable

 

PLAN PROVINCIAL ÚNICO DE COOPERACIÓN COS CONCELLOS 2017


Modelos de xustificación de Turismo    

 1. Modelo de solicitude do abono
 2. Memoria de actuación xustificativa
 3. Relación clasificada de gastos
 4. Certificación do custo total 2017 e realización actividade
 5. Declaración Xurada (obrigas do beneficiario, o IVE e o patrocinio)
 6. Declaración Xurada (axudas e patrocinios)