Área de Innovación, Participación Cidadá, Mocidade e Deportes


A Deputación é a administración galega que máis inviste por habitante en deporte, con liñas de axudas para clubes, deportistas, eventos e escolas deportivas. No eido das novas tecnoloxías, o organismo provincial  liderou proxectos pioneiros como o Centro de Innovación Social InLugo, o Portal de Transparencia ou a implantación da banda longa e da administración electrónica na propia Deputación e nos Concellos.

O responsable desta área é Pablo Rivera Capón.