Unha vez rematados todos os procedementos de contratación en curso, o antigo perfil do contratante desta entidade provincial manterase como ferramenta de consulta das licitacións iniciadas con anterioridade á integración na Plataforma de Contratación do Sector Público e como instrumento que permita realizar as publicacións que, en materia de contratación, sen obriga legal e con carácter potestativo, se estimen convenientes por razóns de transparencia.

Acceder ao perfil de contratante