Menu toggle
Deportes

PUBLICACIÓN NO BOP DE DATA 14 DE OUTUBRO DE 202​​​​​2

_____________________________________________________________________________________________________

PUBLICACIÓN NO BOP DE DATA 19 DE AGOSTO DE 2022

_____________________________________________________________________________________________________

De acordo co previsto nas bases da convocatoria a presentación das solicitudes realizarase:

 

De forma presencial, mediante a presentación da solicitude e da documentación anexa nos respectivos modelos aprobados na oficina de asistencia ao cidadán en materia de Rexistro da Deputación Provincial de Lugo ou en calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de do 1 de outubro,do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

De forma telemática, a través do rexistro xeral da sede electrónica da Deputación de Lugo https://sede.deputacionlugo.org

 

A forma de presentar na sede electrónica é a seguinte:

 

https://sede.deputacionlugo.org/opencms/opencms/sede

  • Sede electrónica
  • Tramites xerais
  • Presentación de escritos
  • Alta de solicitude

IMPORTANTE: toda a documentación deberá presentarse a través da sede electrónica e en formato PDF.

Asi mesmo, calquera documentación presentada con posterioridade á aquela formulada coa solicitude inicial deberá presentarse no referido expediente de solicitude.

Para acceder a expediente deberá seguir os seguintes pasos:

  • Acceder e identificarse na sede electrónica da Deputación

  • Entrar en "O meu cartafol"

  • Os meus expedientes

  • Incorporar documentación

Prazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, a contar a partir do día seguinte da publicación no BOP de Lugo do extracto da convocatoria (BOP Núm. 70 do sábado, 26 de marzo 2022), polo tanto o prazo remata o 08 de abril de 2022.

Bases

Documentación que debe presentar:

Extracto convocatoria

 

NOTA: Ha de terse en conta que a cada premio concedido seralle de aplicación a respectiva retención de IRPF.

 

Información:

982 260 262  begona.ferreiro@deputacionlugo.org

982 260 148 anton.culturaedeporte@deputacionlugo.org

Axenda Deportes e Mocidade