COBRANZAS 2021

 • IVTM (Imposto vehículos de tracción mecánica)

BOP nº 084, de 15 de abril de 2021 (corrección de erros BOP nº 086, de 17 de abril de 2021)

 • IBI (Imposto Bens Inmobles)
  • Primeiro prazo de adeudos- Domiciliación da Imposto sabre Bens Inmables
  • Concellos: BURELA e FOZ

BOP nº 127, de 7 de xuño de 2021

 • IAE (Imposto Actividades Económicas)
  • Anuncia exposición matrícula IAE/2021

BOP nº 129, de 9 de xullo de 2021

 • Taxas e Prezos Públicos

Anuncio e Edicto:

 • A Pontenova, Baralla, Pol e o Páramo

BOP nº 002, de 4 de xaneiro de 2021

 • A Pobra do Brollón, Navia de Suarna, o Incio, Paradela e Trabada

BOP nº 037, de 15 de febreiro de 2021

 • Baralla, O Vicedo, O Páramo e Pol

BOP nº 068, de 25 de marzo de 2021

 • A Pontenova, Antas de Ulla, Carballedo, Folgoso do Courel, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, Palas de Rei, A Pontenova, O Saviñao, SOber, O Vicedo.

BOP nº 097, de 30 de abril de 2021

 • O Incio, O Páramo e Pol

BOP nº 125, de 4 de xuño de 2021

 • Baralla e O Valadouro

BOP nº 135, de 16 de xuño de 2021

COBRANZAS 2020

 • IVTM (Imposto vehículos de tracción mecánica)

BOP nº 136, de 15 de xuño de 2020

 • IBI (Imposto Bens Inmobles)

Primeiro prazo de adeudos- Domiciliación do Imposto sobre Bens Inmobles

Burela, Foz

BOP nº 149, de 1 de xullo de 2020

Cobranza periodo voluntario

BOP nº 212, de 15 de setembro de 2020

 • IAE (Imposto sobre Actividades Económicas)

Anuncio: exposición matrícula IAE 2020

BOP nº 168, de 23 de xullo de 2020

Cobranza en periodo voluntario

BOP nº 212, de 15 de setembro de 2020

 • Taxas e Prezos Públicos

Anuncio e Edicto:

 • A Pontenova, Baralla e O Incio

BOP nº 001, de 2 de xaneiro de 2020

 • O Páramo, Pol, Navia de Suarna, Trabada

BOP nº 37, de 17 de febreiro de 2020

 • Baralla, O Incio e Paradela

BOP nº 60, de 13 de marzo de 2020

 • A Pobra de Brollón, A Pontenova, Baralla, Muras, Navia de Suarna, O Incio, O Vicedo, Antas de Ulla, Carballedo, Monterroso, O Páramo, Palas de Rei, Pol, Folgoso do Courel, O Saviñao.

BOP nº 136, de 15 de xuño de 2020

 • O Valadouro, Sober

BOP nº 155, de 8 de xullo de 2020

 • O Incio, A Pontenova, Samos, O Saviñao, Trabada, O Páramo, Pol, Navia de Suarna

BOP nº 180, de 7 de agosto de 2020

 • Paradela, Baralla, Navia de Suarna, O Vicedo, Pol, O Páramo

BOP nº 217, de 21 de setembro de 2020

 

COBRANZAS 2019

 • Taxas e Prezos Públicos

Anuncio e Edicto:

 • A Pontenova e Baralla

BOP nº 21, de 25 de xaneiro de 2019

 • O Páramo, Pol, Trabada e Navia de Suarna

BOP nº 36, de 12 de febreiro de 2019

 • A Pontenova, Baralla, O Valadouro, Paradela

BOP nº 67, de 22 de marzo de 2019

 • Monterroso, O Saviñao, O Vicedo, Carballedo, Palas de Rei, Sober, Navia de Suarna, Folgoso do Courel, Antas de Ulla, Muras, A Pobra do Brollón

BOP nº 91, de 22 de abril de 2019

 • Baralla, A Pontenova, O Páramo, Navia de Suarna e Pol

BOP nº 122, de 30 de maio de 2019

 • Samos, O Saviñao, Pol

BOP nº162, de 16 de xullo de 2019

 • O Páramo, Trabada, Navia de Suarna, O Incio, A Pobra do Brollón

BOP nº 191, de 21 de agosto de 2019

 • Exclusión cobranza de taxas concello O Páramo

BOP nº 203, de 4 de setembro de 2019

 • O Páramo, A Pontenova e Baralla

BOP nº 221, de 25 de setembro de 2019

 • Sarria, O Incio, O Valadouro, Paradela, Navia de Suarna, Pol e Sober

BOP nº 249, de 30 de outubro de 2019

 • O Saviñao, Samos e O Vicedo

BOP nº 262, de 15 de novembro de 2019

 • IVTM (Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)

BOP nº 87, de 15 de abril de 2019

 • IBI (Imposto sobre Bens Inmobles)

Primeiro prazo de adeudos- domiciliación do Imposto sobre Bens Inmobles- natureza urbana

 • Burela e Foz

BOP nº124, de 1 de xuño de 2019

Cobranza período voluntario

BOP nº 213, de 16 de setembro de 2019

 • IAE (Imposto sobre Actividades Económicas)

Cobranza período voluntario

BOP nº 213, de 16 de setembro de 2019

Axenda recadación