Menu toggle
Recadación
recadacion

 

O Servizo de Xestión Tributaria e Recadación da Deputación de Lugo encárgase da xestión, recadación e inspección de tributos e outros ingresos de carácter público en base a delegación de competencias que os concellos da provincia realizaron, de conformidade coa lexislación que regula as Facendas Locais.

 

 

Axenda recadación