Infórmate sobre empregos, bases dos procesos de selección e prazos de solicitude nas seguintes ligazóns. Cómpre indicar que os concellos son os responsables e promotores do proceso de selección. Neste senso a Deputación queda exenta de calquera responsabilidade derivada do anteriormente mencionado.


 

CONCELLO
Nº PRAZAS
POSTO
PUBLICACIÓN
BASES
PRAZO
ESTADO
ALFOZ 1 ANIMADOR TURÍSTICO  BOP
TABOLEIRO DO CONCELLO
WEB
Bases 19/09/2018
28/09/2018
PECHADO
1 ARQUITECTO TÉCNICO Bases 19/09/2018 28/09/2018 PECHADO
1 AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR  Bases 19/09/2018 28/09/2018 PECHADO
1 OPERARIO SERVIZOS MÚLTIPLES BOP, TABOLEIRO DO CONCELLO, WEB Bases 17/01/2019
28/01/2019
PECHADO
1 ANIMADOR TURÍSTICO BOP, TABOLEIRO DO CONCELLO, WEB Bases 24/04/2019
03/05/2019
PECHADO
ANTAS DE ULLA 8 PEÓNS TABOEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO E SEDE ELECTRÓNICA Bases 17/09/2018 21/09/2018 PECHADO
BALEIRA 2 PEÓNS BOP Bases 27/12/2018
04/01/2019
PECHADO
1 OPERARIO MAQUINARIA
CONDUCTOR
BOP Bases 27/12/2018
04/01/2019
PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO BOP Bases 27/12/2018
04/01/2019
PECHADO
BECERREÁ 1 TRACTORISTA OFICINA EMPREGO BECERREÁ Bases LANZAMENTO DA OFERTA
14/11/2018
PECHADO
BEGONTE 7 PEÓNS DIARIO "EL PROGRESO" Bases 14/07/2018 18/07/2018 PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OFICINA DE EMPREGO LUGO SUR Bases LANZAMENTO DA OFERTA 15/03/2019 PECHADO
BÓVEDA 2 OPERARIOS SERVIZOS MÚLTIPLES www.boveda.gob.es Bases 29/08/2018 07/09/2018 PECHADO
BURELA 2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS BOP Bases 21/12/2018
26/12/2018
PECHADO
1 TÉCNICO DE TURISMO BOP Bases 02/03/2019
08/03/2019
PECHADO
1 CONSERXE BOP Bases

02/03/2019
08/03/2019

PECHADO
1 PEÓN BOP Bases 02/03/2019
08/03/2019
PECHADO
2 OFICIAL 1ª OBRAS BOP Bases 22/03/2019
26/03/2019
PECHADO
2 SOCORRISTAS OFICINA DE EMPREGO DE BURELA Bases LANZAMENTO DA OFERTA 01/07/2019 PECHADO
CARBALLEDO 3 PEÓNS DIARIO "LA VOZ DE GALICIA" Bases 22/10/2018
25/10/2018
PECHADO
1 INFORMADOR TURÍSTICO DIARIO "LA VOZ DE GALICIA" Bases 22/10/2018
25/10/2018
PECHADO
CASTRO DE REI 4 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES DIARIO "EL PROGRESO" Bases 03/12/2018
17/12/2018
PECHADO
CASTROVERDE 5 PEÓNS WEB CONCELLO Bases 16/07/2018 27/07/2018 PECHADO
CERVANTES 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OFICINA DE EMPREGO DE BECERREÁ
SEDE ELECTRÓNICA

Bases

LANZAMENTO DA OFERTA
01/10/2018

PECHADO
2 PEÓNS OFICINA DE EMPREGO DE BECERREÁ Bases LANZAMENTO DA OFERTA 
12/11/2018
PECHADO
1 TRACTORISTA OFICINA DE EMPREGO DE BECERREÁ Bases LANZAMENTO DA OFERTA 
03/12/2018
PECHADO
CERVO 1 ENXENEIRO TEC. TOPOGRAFÍA OFICINA DE EMPREGO DE BURELA Bases LANZAMENTO DA OFERTA 
28/11/2018
PECHADO
1 GRADUADO CIENCIAS POLÍTICAS
E DA ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE EMPREGO DE BURELA Bases LANZAMENTO DA OFERTA 
11/01/2019
PECHADO
7 PEÓNS DE OBRA OFICINA DE EMPREGO DE BURELA Bases LANZAMENTO DA OFERTA 
20/12/2018
PECHADO
CORGO (O) 1 OFICIAL DE PRIMEIRA OBRAS

BOP

TABOLEIRO CONCELLO

www.concellodocorgo.com

Bases 11/10/2018 18/10/2018 PECHADO
2 OFICIAIS DE SEGUNDA OBRAS 11/10/2018 18/10/2018 PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 11/10/2018 18/10/2018 PECHADO
COSPEITO 2 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES

BOP
www.concellodecospeito.es

Bases 27/10/2018
05/11/2018
PECHADO
1 PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES BOP Bases 25/06/2019 29/06/2019 PECHADO
CHANTADA 1 PEÓN ESPECIALISTA REGO ASFÁLTICO BOP
PAXINA WEB
TABOLEIRO DE EDITOS
Bases 04/10/2018 19/10/2018 PECHADO
1 PALISTA OFICIAL 1ª Bases 04/10/2018
19/10/2018
PECHADO
1 CONDUCTOR CAMIÓN OFICIAL 1ª Bases 04/10/2018 19/10/2018 PECHADO
1 CONDUCTOR CAMIÓN CUBA OFICIAL 1ª Bases 04/10/2018 19/10/2018 PECHADO
1 CONDUCTOR TRACTOR DESBROZADORA OFICIAL 1ª Bases 04/10/2018 19/10/2018 PECHADO
FOLGOSO DO COUREL 2 PEÓNS BOP Bases 15/10/2018 19/10/2018 PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO BOP Bases 15/10/2018 19/10/2018 PECHADO
1 ANIMADOR TURÍSTICO BOP Bases 18/11/2018
24/11/2018
PECHADO
FONSAGRADA (A) 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO BOP Bases 09/08/2018 20/08/2018 PECHADO
1 CONSERXE BOP Bases 09/08/2018  20/08/2018 PECHADO
2 OFICIAIS 1ª MAQUINISTAS BOP Bases 09/08/2018  20/08/2018 PECHADO
2 OFICIAIS 1ª ALBANEIS BOP Bases 09/08/2018  20/08/2018 PECHADO
1 OFICIAL 1ª MOTONIVELADORA BOP Bases 02/01/2018 10/01/2018 PECHADO
FOZ 2 PEÓNS MEDIOAMBIENTE BOP Bases 30/04/2019
06/05/2019
PECHADO
1 TÉCNICO DE TURISMO BOP Bases 30/04/2019
06/05/2019
PECHADO
1 PINTOR OFICIAL 1ª BOP Bases 30/04/2019
06/05/2019
PECHADO
FRIOL 12 PEÓNS BOP Bases 20/07/2019 24/07/2019 PECHADO
GUITIRIZ 1 CONSERXE - CONDUCTOR BOP, SEDE ELECTRONICA Bases 10/11/2018
19/11/2018
PECHADO
2 PEÓNS DE OBRA Bases 10/11/2018
19/11/2018
PECHADO
1 ADMINISTRATIVO/A Bases 10/11/2018
19/11/2018
PECHADO
GUNTÍN 1 ADMINISTRATIVO BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS
E WEB CONCELLO
Bases 05/09/2018 14/09/2018 PECHADO
1 ADMINISTRATIVO BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS
E WEB CONCELLO
Bases 22/01/2019
28/01/2019
PECHADO
1 OFICIAL 1ª ALBANEL BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS
E WEB CONCELLO
Bases 17/06/2019
19/06/2019
PECHADO
INICIO (O) 3 PEÓNS OFICINA EMPREGO SARRIA Bases LANZAMENTO DA OFERTA
12/11/2018
PECHADO
LÁNCARA 4 PEÓNS BOP, WEB, TABOLEIRO DE EDICTOS Bases 18/11/2018
27/11/2018
PECHADO
1 ALBANEL OFICIAL 1ª Bases 18/11/2018
27/11/2018
PECHADO
1 PALISTA Bases 18/11/2018
27/11/2018
PECHADO
1 MONITOR DE OCIO E TEMPO LIBRE BOP Bases 05/07/2019 15/07/2019 PECHADO
LOURENZA 1 OFICIAL ALBANELERÍA OFICINA DE EMPREGO
MONDOÑEDO
Bases LANZAMENTO DA OFERTA
18/09/2018
PECHADO
1 OFICIAL CARPINTERÍA LANZAMENTO DA OFERTA
18/09/2018
PECHADO
1 OFICIAL ELECTRICISTA LANZAMENTO DA OFERTA
05/11/2018
PECHADO
1 PEÓN DE LIMPEZA LANZAMENTO DA OFERTA
05/11/2018
PECHADO
1 TÉCNICO EN TURISMO

LANZAMENTO DA OFERTA
03/06/2019

PECHADO
MEIRA 1 PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES TABOLEIRO ANUNCIOS
WEB CONCELLO
Bases 08/08/2018 17/08/2018 PECHADO
MONDOÑEDO 1 AXUDANTE DE ANIMADOR, CULTURAL DEPORTIVO E SOCIAL DIARIO "EL PROGRESO" Bases 23/01/2019
28/01/2019
PECHADO
1 TÉCNICO DE TURISMO BOP Bases 22/04/2019
26/04/2019
PECHADO
4 PEÓN ESPECIALISTA FORESTAL/OPERARIO SERV. MÚLTIPLES BOP, SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO Bases 17/07/2019 23/07/2019 PECHADO
MONFORTE DE LEMOS 2 OFICIAL XARDINS BOP Bases 19/08/2018 28/08/2018 PECHADO
1 OFICIAL ELECTRICISTA BOP Bases 19/08/2018 28/08/2018 PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A BOP Bases 19/08/2018 28/08/2018 PECHADO
MONTERROSO 3 PEÓNS LIMPEZA OFICINA DE EMPREGO
DE CHANTADA
Bases LANZAMENTO OFERTA
01/08/2018
PECHADO

 

1 PEÓN CONDUCTOR Bases LANZAMENTO OFERTA
01/08/2018
PECHADO
3 PEÓN OBRAS PÚBLICAS Bases LANZAMENTO OFERTA
30/08/2018
PECHADO
1 MESTRE ESCOLA INFANTIL Bases LANZAMENTO OFERTA
30/08/2018
PECHADO
1 COIDADOR VIVENDA COMUNITARIA Bases LANZAMENTO OFERTA
30/08/2018
PECHADO
MURAS 1 ADMINISTRATIVO DIARIO "EL PROGRESO", WEB
TABOLEIRO DE ANUNCIOS
Bases 12/11/2018
21/11/2018
PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Bases 12/11/2018
21/11/2018
PECHADO
1 ORIENTADOR Bases 12/11/2018
21/11/2018
PECHADO
NAVIA DE SUARNA 2 PEÓNS CONDUTORES BOP Bases 11/10/2018
18/10/2018
PECHADO
2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS/AS Bases 11/10/2018 18/10/2018 PECHADO
2 PEÓNS Bases 11/10/2018 18/10/2018 PECHADO
NEGUEIRA DE MUÑIZ 2 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES WEB CONCELLO Bases 17/07/2018 23/07/2018 PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Bases 17/07/2018 23/07/2018 PECHADO
NOGAIS (AS) 5 PEÓNS OBRAS PÚBLICAS BOP Bases 16/07/2018 20/07/2018 PECHADO
OUROL 8 PEÓNS FORESTAIS WEB CONCELLO Bases 25/02/2019
01/03/2019
PECHADO
OUTEIRO DE REI 2 ADMINISTRATIVOS PAXINA WEB, OFICINA DE EMPREGO LUGO-SUR Bases LANZAMENTO DA OFERTA
02/10/2018
PECHADO
1 TÉCNICO DE TURISMO Bases LANZAMENTO DA OFERTA
02/10/2018
PECHADO
4 PEÓNS DE OBRA Bases LANZAMENTO DA OFERTA
03/01/2019
PECHADO
PALAS DE REI 2 PEÓNS XESTIÓN DE RESIDUOS BOP
OFICINA EMPREGO
TABOEIRO DE ANUNCIOS
WEB CONCELLO
Bases 14/07/2018 18/07/2018 PECHADO
3 PEÓNS CONDUCTORES Bases 14/07/2018 18/07/2018 PECHADO
5 PEÓNS OBRAS PÚBLICAS Bases 14/07/2018  18/07/2018 PECHADO
1 PEÓN DE LIMPEZA Bases 14/07/2018 18/07/2018 PECHADO
1 TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL Bases 14/07/2018 18/07/2018 PECHADO
1 ENXEÑEIRO TÉCNICO AGRÍCOLA BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO Bases 10/08/2019 12/08/2019 PECHADO
1 PEÓN CONDUCTOR BOP, OFICINA DE EMPREGO, TABOEIRO DE ANUNCIOS, WEB DO CONCELLO Bases 25/09/2018 29/09/2018 PECHADO
3 PEÓNS PROTECCIÓN CIVIL BOP, OFICINA EMPREGO, TABOEIRO DE ANUNCIOS, WEB CONCELLO Bases 14/12/2018
18/12/2018
PECHADO
PANTÓN 2 OPERADORES DE SERVIZOS MÚLTIPLES BOP Bases 06/08/2018 10/08/2018 PECHADO
1 PEÓN LIMPEZA BOP, PAXINA WEB DO CONCELLO E TABOLEIRO DE ANUNCIOS Bases 30/08/2018 05/09/2018 PECHADO
3 PEÓNS OBRAS E SERVIZOS BOP, PÁXINA WEB DO CONCELLO E TABOLEIRO DE ANUNCIOS Bases 30/08/2018  05/09/2018 PECHADO
1 OPERARIO DE SERVICIOS MÚLTIPLES BOP, PÁXINA WEB DO CONCELLO E TABOLEIRO DE ANUNCIOS Bases 24/09/2018 28/09/2018 PECHADO
PARADELA 3 PEÓNS OBRAS PÚBLICAS BOP Bases 13/02/2019
22/02/2019
PECHADO
PÁRAMO (O) 1 PEÓN TABOLEIRO DE ANUNCIOS E SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO, LANZAMENTO OFICINA DE EMPREGO SARRIA Bases LANZAMENTO OFERTA 22/07/2019 PECHADO
1 ARQUITECTO BOP Bases 28/03/2019
03/04/2019
PECHADO
PASTORIZA (A) 3 PEÓNS BOP, PÁXINA WEB DO CONCELLO
E TABOLEIRO DE ANUNCIOS
Bases 04/09/2018 10/09/2018 PECHADO
PEDRAFITA DO CEBREIRO 1 OFICIAL 1ª CONDUTOR BOP Bases 12/11/2018
16/11/2018
PECHADO
5 PEÓNS BOP Bases 14/02/2019
20/02/2019
PECHADO
POBRA DE BROLLÓN (A) 1 CONDUTOR DESBROCE OFICINA DE EMPREGO DE MONFORTE DE LEMOS Bases LANZAMENTO OFERTA
13/07/2018
PECHADO
3 PEÓNS DESBROCES Bases LANZAMENTO OFERTA
13/07/2018
PECHADO
1 CONDUTOR DESBROCE OFICINA EMPREGO MONFORTE DE LEMOS Bases LANZAMENTO OFERTA
12/02/2019
PECHADO
2 PEÓNS DESBROCES OFICINA EMPREGO MONFORTE DE LEMOS Bases LANZAMENTO OFERTA
12/02/2019
PECHADO
POL 1 ENXENEIRO WEB CONCELLO Bases 19/07/2019 23/07/2019 PECHADO
1 PEÓN WEB CONCELLO Bases

16/08/2019 19/08/2019

PECHADO
PONTENOVA (A) 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO Bases 10/09/2018 14/09/2018 PECHADO
2 PEÓNS SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO Bases 10/09/2018 14/09/2018 PECHADO
PORTOMARÍN            
QUIROGA 1 PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES OFICINA DE EMPREGO DE MONFORTE DE LEMOS
taboleiro de anuncios do Concello de Quiroga
www.concellodequiroga.com
Bases 07/08/2018 13/08/2018 PECHADO
1 ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL Bases 07/08/2018 13/08/2018 PECHADO
1 LIMPADOR/A Bases 07/08/2018 13/08/2018 PECHADO
1 OPERADOR/A CÁMARA RTMQ Bases 07/08/2018 13/08/2018 PECHADO
1 PEÓN FORESTAL Bases 07/08/2018 13/08/2018 PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Bases 07/08/2018 13/08/2018 PECHADO
RÁBADE 1 ADMINISTRATIVO WEB, TABOLEIRO EDICTOS Bases 09/11/2018
13/11/2018
PECHADO
1 PEÓN ESPECIALISTA Bases 09/11/2018
13/11/2018
PECHADO
RIBADEO 2 PEÓNS DE LIMPEZA TABOLEIRO DE ANUNCIOS E PÁXINA WEB www.ribadeo.gal Bases 17/09/2018 26/09/2018 PECHADO
1 ARQUIVEIRO Bases 03/10/2018 14/10/2018 PECHADO
1 DINAMIZADOR SOCIOCULTURAL www.ribadeo.gal Bases 15/10/2018 24/10/2018 PECHADO
1 DINAMIZADOR SOCIO ECONÓMICO www.ribadeo.gal Bases 06/11/2018
14/11/2018
PECHADO
RIBAS DE SIL 4 PEÓNS BOP Bases 02/05/2019
08/05/2019
PECHADO
1 CONDUCTOR  BOP Bases 02/05/2019
08/05/2019
PECHADO
1 ARQUITECTO BOP Bases 02/05/2019
08/05/2019
PECHADO
1 PEÓN BOP Bases

24/06/2019 28/06/2019

PECHADO
RIBEIRA DE PIQUÍN 1 OFICIAL 1ª ALBANEL BOP Bases 31/08/2018 04/09/2018 PECHADO
1 OFICIAL 1ª FONTANERO Bases 31/08/2018 04/09/2018 PECHADO
1 PEÓN FORESTAL BOP Bases   PENDENTE
RIOTORTO 1 PEÓN ALBANEL WEB
OFICINA DE EMPREGO DE MONDOÑEDO
Bases LANZAMENTO DA OFERTA
21/09/2018
PECHADO
1 PEÓN XARDINERÍA LANZAMENTO DA OFERTA
21/09/2018
PECHADO
SAMOS 4 PEÓNS BOP Bases 29/11/2018
05/12/2018
PECHADO
SARRIA 1 TÉCNICO DE TURISMO BOP Bases 22/11/2018
03/12/2018
PECHADO
1 TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN XERAL BOP Bases 22/11/2018
03/12/2018
PECHADO
1 DINAMIZADOR CULTURAL BOP Bases 22/11/2018
03/12/2018
PECHADO
SAVIÑAO (O) 1 CHÓFER DE TRACTOR DESBROZADORA BOP Bases 31/07/2018 09/08/2018 PECHADO
4 PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES BOP Bases 30/08/2018 06/09/2018 PECHADO
1 CONSERXE BOP Bases 28/09/2018 05/10/2018 PECHADO
1 MONITOR DE OCIO E TEMPO LIBRE BOP Bases 28/09/2018 05/10/2018 PECHADO
2 LIMPIADORES BOP Bases 30/11/2018
07/12/2018
PECHADO
1 CONSERXE BOP Bases 03/01/2018 10/01/2018 PECHADO
SOBER 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO www.concellodesober.com Bases 21/08/2018 26/08/2018 PECHADO
1 PEÓN PINTOR/A Bases 22/09/2018 28/09/2018 PECHADO
1 TÉCNICO/A TURISMO Bases 22/09/2018 28/09/2018 PECHADO
1 AUXILIAR VITICULTURA Bases 22/09/2018 28/09/2018 PECHADO
1 MONITOR/A DEPORTES Bases 22/09/2018 28/09/2018 PECHADO
1 TÉCNICO INFORMÁTICO/A Bases 22/09/2018 28/09/2018 PECHADO
1 TÉCNICO/A MEDIOAMBIENTE Bases 22/09/2018 28/09/2018 PECHADO
1 AUXILIAR PROTECCIÓN CIVIL Bases 22/09/2018 28/09/2018 PECHADO
1 PEÓN CONDUCTOR/A TRACTOR Bases 03/08/2018 12/08/2018 PECHADO
TABOADA 1 MONITOR DE DEPORTES BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO Bases 11/09/2018 17/09/2018 PECHADO
1 PEÓN BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS Bases 21/12/2018
28/12/2018
PECHADO
2 OFICIAIS PRIMEIRA BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS Bases 21/12/2018
28/12/2018
PECHADO
TRABADA 1 TÉCNICO DEPORTIVO DIARIO "EL PROGRESO"
TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO
Bases 20/09/2018 26/09/2018 PECHADO
1 ANIMADOR SOCIOCULTURAL Bases 20/09/2018 26/09/2018 PECHADO
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DIARIO "LA VOZ DE GALICIA"     TABOLEIRO ANUNCIOS CONCELLO Bases 09/11/2018
22/11/2018
PECHADO
1 ARQUITECTO TÉCNICO Bases 09/11/2018
15/11/2018
PECHADO
TRIACASTELA 2 PEÓNS BOP, TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CONCELLO Bases 06/09/2018 12/09/2018 PECHADO
VALADOURO (O) 2 OPERARIOS VÍAS E OBRAS BOP Bases 31/01/2019
06/02/2019
PECHADO
1 MONITOR/A OCIO EDUCATIVO E 
TEMPO LIBRE
BOP Bases 07/02/2019
13/02/2019
PECHADO
VICEDO (O) 1 ADMINISTRATIVO BOP Bases 01/11/2018
12/11/2018
PECHADO
1 AUXILIAR DE INFORMACIÓN TURÍSTICA BOP Bases 23/01/2019
01/02/2019
PECHADO
2 PEÓNS MANTEMENTO BOP Bases 15/02/2019
25/02/2019
PECHADO
1 PEÓN SERVIZOS MÚLTIPLES BOP Bases 15/02/2019
25/02/2019
PECHADO
VILALBA 6 PEÓNS OBRAS PÚBLICAS OFICINA DE EMPREGO DE VILALBA Bases LANZAMENTO DA OFERTA
04/10/2018
PECHADO
1 INFORMATICO / ADMINISTRATIVO SEDE ELECTRONICA CONCELLO VILALBA Bases 31/10/2018
07/11/2018
PECHADO
1 TÉCNICO DE ADMINISTRACION SEDE ELECTRONICA CONCELLO VILALBA Bases 02/11/2018
07/11/2018
PECHADO
1 TÉCNICO DE TURISMO SEDE CONCELLO Bases 14/12/2018
19/12/2018
PECHADO
VIVEIRO 1 INFORMÁTICO/A BOP
Taboleiro de anuncios dixital
WEB CONCELLO www.viveiro.es
Bases 29/08/2018 04/09/2018 PECHADO
1 SOCORRISTA Bases 17/12/2018
21/12/2018
PECHADO
2 ADMINISTRATIVOS Bases 29/08/2018 04/09/2018 PECHADO
1 ELECTRICISTA Bases 21/02/2019
27/02/2019
PECHADO
2 PEÓNS Bases 21/02/2019
27/02/2019
PECHADO
XERMADE 2 PEÓNS BOP, SEDE ELECTRÓNICA Bases 08/11/2018
12/11/2018
PECHADO
OFICIAL 1ª ALBANEL BOP, SEDE ELECTRÓNICA Bases 08/11/2018
12/11/2018
PECHADO
1 OFICIAL 2ª CONDUTOR BOP, SEDE ELECTRÓNICA Bases 08/11/2018
12/11/2018
PECHADO

Axenda emprego