Menu toggle
Cooperación cos Concellos

 

De acordo co establecido no artigo 5 do regulamento do Servizo de Cooperación e Asistencia aos Concellos, poñemos a disposición de todos os concellos da provincia os diferentes modelos de solicitude das diferentes liñas de asistencia deste servizo.

O formulario en PDF permite cumprimentar os datos do mesmo e a súa posterior impresión, para logo do seu firmado, remitilo a este servizo xunto coa documentación que sexa necesario adxuntar.

Estamos a traballar para que ao longo do vindeiro 2012 as solicitudes referidas, ademáis de formalizarse polo procedemento ordinario, poidan tamén formalizarse en liña.

Axenda Cooperación cos Concellos