Menu toggle
Innovación e TIC

LUGOWORK

 

lugowork

 

Proxecto dirixido a desempregados que impulsa a realización de actividades formativas na loita contra a destrución de emprego e mellora nas condicións de vida da cidadanía

Dende a Deputación de Lugo preténdese impulsar a realización de actividades formativas que contribúan na loita contra a destrución de emprego e que permitan unha mellora nas condicións de vida dos cidadáns, acadando o desenvolvemento da sociedade e permitindo dinamizar a creación directa ou indirecta do maior número de postos de traballo a través da execución de proxectos cos que se fomente a formación de desempregados da provincia.

A Deputación de Lugo, no marco das competencias que lle outorgan os artigos 31 e 36 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, ten encomendada “(…) a cooperación no fomento do desenvolvemento económico e social e na planificación no territorio provincial, de acordo coas competencias das demais Administracións Públicas neste ámbito (…)”.

A Escola de Organización Industrial (EOI) é unha fundación do sector público estatal adicada a formar profesionais, producir e difundir coñecemento e ofrecer servizos de valor a empresas, emprendedores e administracións, nos valores dunha economía aberta, social, verde e dixital.

A EOI desenvolve o Programa Operativo CCI2014ES05M9OP001, de Emprego Xuvenil vencellado ao desenvolvemento da Iniciativa de Emprego Xuvenil (YEI) do Fondo Social Europeo 2014-2020. As accións da EOI neste ámbito contan cunha financiación do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

Deste xeito, ambas entidades colaboran para o desenvolvemento conxunto dos seguintes programas formativos que contan coa financiación do Fondo Social Europeo:

 • Proxecto Millenials: para o fomento do traballo por conta allea entre os mozos a través dunha formación práctica en habilidades e coñecementos técnicos en áreas demandadas polo mercado laboral da provincia en conxunción con axudas á contratación durante 6 meses.
 • Proxecto Bigdream: para o fomento do emprendemento e o autoemprego nos xóvenes a través da metodoloxía Lean Startup e a Mentorización, xunto con axudas económicas para a posta en marcha de proxectos empresariais. O orzamento estimado para a subscrición do convenio de colaboración é de 2.000.000 euros, aos que contribuíron ambas partes nos seguintes termos:
  • A Deputación de Lugo realiza unha aportación de 162.200 ao inicio do proxecto
  • A EOI realiza unha aportación de 1.837.800 euros, contando co financiamento do Fondo Social Europeo e do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

O proxecto Lugowork continúa en execución con novas accións formativas.

 1. Cursos realizados:
 2. Auxiliar de ventas online y offline e atención ao público (2 edicións)
 3. Axudante de cociña e servizo de restauración
 4. Utilización eficiente e uso de maquinaria para o aproveitamento forestal
 5. Auxiliar de xestión informática e internet para Pymes (2 edicións)
 6. Socorrismo en espazos acuáticos naturais
 7. Socorrismo en instalacións acuáticas
 8. Aplicacións e manexo de sistemas aéreos non tripulados-Drons (2 edicións)
 9. Mantemento aeronaves
 10. Iniciativa emprendedora

Estas son as empresas participantes en bolsas formativas:

 1. Ganadería Quintián (forestal)
 2. Pan de plata (vendas)
 3. Villarreal Asesores Técnicos (comercial)
 4. Deforgal (forestal)
 5. Maderas y Trabajos Forestales Cabao (forestal)
 6. Maderas Argimiro (forestal)
 7. María Victoria Rivera Corral (vendas)
 8. Transformaciones Galicia (forestal)
 9. Grupo Tecnológico Lucense (vendas)
 10. Inteligencia Visual, S.L.
 11. Tastelab S.L
 12. Eme Inversia S.L.
 13. Jim Sports Technology SL
 14. Joaquín María Dominguez Moledo
 15. Frigoríficos de Lea SL
 16. Promotora Educativa Lucense SL
 17. Ortofosbel SLU